W roku akademickim 2015/2016 na czterech uczelniach wojskowych będzie mogło się kształcić 522 kandydatów na żołnierzy zawodowych.
To o 11 miejsc mniej niż obecnie. Zapisane jest to w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. poz. 1723), które dziś wchodzi w życie.
Najwięcej przyszłych mundurowych (281) będzie się uczyło na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na kolejnych miejscach są: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (144 studentów), Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (69) i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (28).
Wojsko chce kształcić przede wszystkim na kierunkach elektronika i telekomunikacja (84 miejsca) oraz informatyka (47). Najmniejsze zapotrzebowanie jest na budownictwo – na ten kierunek zostanie przyjętych zaledwie 10 osób.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 19 grudnia 2014 r.