Zakwalifikowanie techników elektroradiologii do grupy z wyższym o stopień współczynnikiem, zrezygnowanie z obowiązku raportowania informacji z danymi pracowników - to niektóre ze zmian, jakie mają być wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801). Ma ona m.in. podnieść minimalne płace, które są ustalane jako iloczyn średniej krajowej i współczynnika przypisanego danej grupie zawodowej. Podwyżki przeprowadzane są corocznie 1 lipca.
Wczoraj Sejm rozpoczął prace nad tym projektem i wszystko wskazuje na to, że będą się one toczyć bardzo szybko, bo na wczorajszy wieczór zaplanowano już II czytanie na sali plenarnej. Mimo wniosków o porzucenie tak ambitnego harmonogramu, nie został on zmodyfikowany - w opinii posłów PiS korzyści płynące z podwyżek przewyższają ewentualne wątpliwości co do treści przepisów. - Tempo jest adekwatne do skali problemu - przekonywał wiceminister zdrowia Piotr Bromber.