Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu czasu pracy, były pracownik PIP i SN
Nowe rozwiązania wynikające z unijnego pakietu mobilności wymusiły także zmiany w przepisach krajowych. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412; ost.zm Dz.U. z 2022 r. poz. 209; dalej: ustawa) są one wprowadzane etapami, począwszy od lutego 2022 r. Ostatnia ich część wejdzie w życie 29 maja i dotyczy zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
Jeden wygląd