Straciłam pracę dwa miesiące temu i nie mogę znaleźć stałego zatrudnienia. Udało mi się jednak związać z firmą, która daje mi zarobić na podstawie umowy o dzieło. Kłopot w tym, że nie mam ubezpieczenia. Nie chodzi już o emeryturę, ale doskwiera mi brak ubezpieczenia zdrowotnego. Zarabiam, więc jako bezrobotna zgłosić się nie mogę. Męża nie mam. Boję się, że potknę się na ulicy, złamię nogę i będę musiała płacić, o poważniejszych kuracjach nie chcę nawet myśleć. Czy mogę sama opłacać ubezpieczenie – zastanawia się pani Anna.
Tak, w dodatku pani Anna powinna się pospieszyć i nie dopuścić do tego, by przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym przekroczyła trzy miesiące, bo wtedy będzie musiała płacić dodatkowo. Ale po kolei. Osoby zamieszkałe w Polsce i nieobjęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą korzystać ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia dobrowolnego. W tym celu muszą zgłosić się do oddziału wojewódzkiego NFZ, wypełnić stosowny wniosek i podpisać umowę. Potrzebny będzie dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być zaświadczenie z zakładu pracy (tak będzie w przypadku pani Anny), dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie z urzędu pracy itp.
Jeżeli jednak przerwa w ubezpieczeniu przekroczy trzy miesiące, zawarcie dobrowolnej umowy uzależnione jest od opłaty dodatkowej. Jej wysokość zależy z kolei od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeśli trwała ona:
● od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi 787,84 zł,
● powyżej roku do 2 lat – 1969,61 zł,
● powyżej 2 lat do 5 lat – opłata wynosi 3939,22 zł,
● powyżej 5 lat do 10 lat – 5908,83 zł,
● powyżej 10 lat – 7878,44 zł
Tylko w uzasadnionych przypadkach NFZ może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty (nie więcej niż 12).
Po zawarciu umowy trzeba wybrać się do ZUS i tam wypełnić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. A potem już tylko należy płacić w terminie. Podstawą wymiaru składki jest w takim przypadku kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału – teraz to 3939,22 zł. Wymiar składki wynosi 9 proc. podstawy, więc miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2014 r. wyniesie 354,53 zł. W przyszłym roku kwoty zapewne ulegną zmianie.
Podstawa prawna
Art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).