W tekście przeczytasz o tym:
• jakie obowiązki zdjęto z pracodawców prowadzących PPE;
• na jakich zasadach firma może zawiesić składkę podstawową i ograniczyć jej wysokość;
• czy umowa może zakazać wnoszenia składki dodatkowej przez pracownika;
• jakie może być źródło finansowania składki dodatkowej;
Kilka lat temu wprowadzono pracownicze plany kapitałowe (PPK), które jednak popularności nie zdobyły. W tym roku natomiast nieco zmieniono zasady prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Ten drugi rodzaj programów może być o tyle atrakcyjniejszy dla pracowników, że jeśli nie chcą, to z ich wynagrodzenia nie będą potrącane żadne składki i finansował je będzie tylko pracodawca. Żeby jednak takie oszczędzanie było możliwe, pracodawcy muszą chcieć PPE u siebie stworzyć. I aby ich do tego zachęcić, 7 kwietnia 2022 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. poz. 904; dalej: nowelizacja), która zmienia przede wszystkim ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2139; dalej: ustawa o PPE). Wprowadzone zmiany m.in. znoszą niektóre obowiązki pracodawców, skracają okres wypowiedzenia w razie podjęcia przez niego jednostronnej decyzji o likwidacji PPE, a także precyzują przepisy budzące dotychczas wątpliwości. Pracownicy zyskali zaś możliwość wnoszenia składki z innego źródła niż wynagrodzenie. Nowe regulacje wejdą w życie w większości 1 lipca 2022 r., a tylko niektóre - 1 stycznia 2023 r.
Nowelizacja dotyczy także ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1808; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 904). Indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to, jak sama ich nazwa mówi, indywidualne formy oszczędzania na czas emerytury. Także w tym przypadku ustawodawca starał się uporządkować przepisy, aby nie budziły już wątpliwości. Te zmiany weszły w życie 12 maja 2022 r. ©℗