Dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oznacza to, że ma do niego zastosowanie okres wyczekiwania określony w art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa okres (dalej: okres zasiłkowy), po którym ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi on 90 dni. Zleceniobiorca będzie miał więc prawo do takiego zasiłku po trzech miesiącach podlegania temu ubezpieczeniu.
Niebezpieczeństwo nadużyć