Najwięcej mają zyskać pracownicy o najniższych wynagrodzeniach (średnio po ok. 25 proc.). Młodszy inspektor może dziś liczyć na pensję w wysokości 3200–3400 zł, po zmianach widełki mają wzrosnąć do 4200–4450 zł. Około 1 tys. zł zyska pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora. Podwyżki nie ominą również ścisłego kierownictwa CBA. Dziś szef biura może zarobić od 10,5 tys. zł do 13,5 tys. zł, a jego zastępcy od 9,2 tys. do 12 tys. zł. Ich wynagrodzenia mają wzrosnąć – odpowiednio – do 13,5 tys. zł – 14,5 tys. zł oraz 10,5 tys. zł – 13 tys. zł.
Większe uposażenia zyskają również agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. „Na stanowiskach agentów, tj. od młodszego agenta do agenta specjalnego, przewidziany jest wzrost maksymalnej stawki uposażenia średnio o ok. 17 proc.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.