Rząd chce podnieść stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1684) trafił właśnie do konsultacji. Projektodawcy argumentują, że wynagrodzenia pozostają na niezmienionym poziomie od 1 stycznia 2016 r. Podkreślają, że w tym czasie minimalne wynagrodzenie wzrosło o ok. 62 proc., a przeciętne o ok. 40 proc. „Tym samym uposażenia funkcjonariuszy CBA odbiegają od obecnych realiów gospodarczych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Najwięcej mają zyskać pracownicy o najniższych wynagrodzeniach (średnio po ok. 25 proc.). Młodszy inspektor może dziś liczyć na pensję w wysokości 3200–3400 zł, po zmianach widełki mają wzrosnąć do 4200–4450 zł. Około 1 tys. zł zyska pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora. Podwyżki nie ominą również ścisłego kierownictwa CBA. Dziś szef biura może zarobić od 10,5 tys. zł do 13,5 tys. zł, a jego zastępcy od 9,2 tys. do 12 tys. zł. Ich wynagrodzenia mają wzrosnąć – odpowiednio – do 13,5 tys. zł – 14,5 tys. zł oraz 10,5 tys. zł – 13 tys. zł.
Większe uposażenia zyskają również agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. „Na stanowiskach agentów, tj. od młodszego agenta do agenta specjalnego, przewidziany jest wzrost maksymalnej stawki uposażenia średnio o ok. 17 proc.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.
Równolegle procedowana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w CBA oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1683). Wprowadzi ona nowe stanowiska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym: głównego eksperta, kierownika referatu, głównego księgowego oraz specjalisty i młodszego specjalisty, który zastąpi starszego inspektora. ©℗
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji rozporządzeń skierowane do uzgodnień międzyresortowych