O 8 zł zostanie podwyższona dobowa dieta przysługująca w czasie krajowej podróży służbowej (na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia). Wyniesie ona 38 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Trafił on już do konsultacji społecznych.

Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1 marca 2013 r. Nie była więc waloryzowana od niemal dekady, a w ostatnich latach realna siła nabywcza tego świadczenia wyraźnie spadła w związku z inflacją. Resort rodziny wskazuje, że podwyżki domagały się nie tylko związki zawodowe, ale też pracodawcy prywatni (choć ci ostatni mogą ustalać wyższą kwotę świadczenia niż ta dla pracowników budżetówki). Wynika to m.in. z tego, że diety osób prowadzących działalność gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości diet określonej w rozporządzeniu.
– Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r. – wskazał resort rodziny w uzasadnieniu projektu.
Zmiana wysokości diety wpłynie też na inne świadczenia związane z delegacjami służbowymi. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg wzrośnie do 57 zł (obecnie 45 zł). Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 760 zł (obecnie 600 zł).
Co istotne, przesądzona jest też wysoka podwyżka przyszłorocznej płacy minimalnej (pisaliśmy o tym: „Płaca minimalna wzrośnie o ponad 400 zł”, DGP nr 82/2022). GUS podał wczoraj, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł. A to oznacza, że minimalna pensja w przyszłym roku będzie musiała wynosić co najmniej 3416,30 zł (wzrost o 406,30 zł.). Najniższa stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych wzrośnie co najmniej do 22,40 zł (o 2,70 zł). Takie podwyżki gwarantuje mechanizm przewidziany w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). ©℗