Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1 marca 2013 r. Nie była więc waloryzowana od niemal dekady, a w ostatnich latach realna siła nabywcza tego świadczenia wyraźnie spadła w związku z inflacją. Resort rodziny wskazuje, że podwyżki domagały się nie tylko związki zawodowe, ale też pracodawcy prywatni (choć ci ostatni mogą ustalać wyższą kwotę świadczenia niż ta dla pracowników budżetówki). Wynika to m.in. z tego, że diety osób prowadzących działalność gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości diet określonej w rozporządzeniu.
– Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r. – wskazał resort rodziny w uzasadnieniu projektu.