Chodzi o dodatek do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Od dawna płace takich specjalistów w sektorze prywatnym znacznie odstają od tych proponowanych przez instytucje publiczne, dlatego państwo, chcąc dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą, ustanowiło wspomniane świadczenie. Wprowadziła je ustawa z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 2333). Zgodnie z jej przepisami wysokość dodatku zależy od wykonywanych zadań. Może to być nawet 30 tys. zł brutto miesięcznie. Ponadto, aby zapewnić takim specjalistom jeszcze wyższą wypłatę, w ostatnim czasie znowelizowano też rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.). W konsekwencji osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym (podobnie jak funkcjonariuszom) wspomniany dodatek nie jest też wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
30 tys. zł brutto tyle wynosi maksymalna wysokość świadczenia dla cyberspecjalistów