Pomysł takich zmian zgłosiło Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej (SIPRP). W swojej petycji (sygn. BKSP-144-IX-575/22), przekazanej do sejmowej komisji, zaproponowało, aby inspektorzy pracy (wykonujący czynności kontrolne) mogli – na własny wniosek – świadczyć obowiązki w zadaniowym czasie pracy. Autorzy petycji wskazali, że obecnie nie można ich objąć takim systemem, choć spełniają określone w k.p. kryteria do jego stosowania (wykonują swoje zadania na określonym obszarze, o każdej porze dnia i nocy, a w zakresie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów).
– Ogromna część podmiotów podlegających kontroli PIP prowadzi swoją działalność poza godzinami pracy okręgowych inspektoratów. Aktualnie więc, z uwagi na uwarunkowania ustawowe, czynności kontrolne przeprowadzane są – co do zasady – w godzinach pracy urzędu, a te prowadzone w innych terminach są wyjątkami, znacznie ograniczonymi przez obowiązujące w obecnym stanie prawnym procedury planowania i rozliczania czasu pracy – wskazało SIPRP. Zdaniem wnioskodawców ogranicza to możliwość sprawowania skutecznej kontroli przez PIP i stawia w niekorzystnej sytuacji znaczną część pracowników (tych świadczących obowiązki w innym czasie niż czas działania okręgowych inspektoratów pracy).