Ponadto ITCodeLabs sp.k. na miesiąc przed przejęciem wystąpiła do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę dla kilku kandydatów, których planowała wówczas zatrudnić. Zezwolenia nie zostały jednak jeszcze wydane. Co powinny zrobić w tej sytuacji ITCodeLabs sp.k. i Inform-tex sp. z o.o.?
Autorkami artykułu są Kinga Polewka-Włoch radca prawny, prawniczka w kancelarii Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global i Ewa Wysocka, aplikantka radcowska, prawniczka w kancelarii Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.
Co do zasady pracownicy nie będą zobowiązani do uzyskania nowych zezwoleń na pracę lub zmiany dotychczasowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Opisany przypadek stanowi bowiem typowy przykład przejścia zakładu pracy (wskutek przejęcia jednej spółki przez drugą), a w takiej sytuacji przepisy (a dokładniej w tej sytuacji art. 119 ustawy o cudzoziemcach) stanowią wprost, że nowe zezwolenie na pracę lub zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie są wymagane, pod warunkiem jednak, że nie nastąpi zmiana w zakresie warunków zatrudnienia cudzoziemca, takich jak zakres obowiązków, nazwa stanowiska czy wynagrodzenie. Uzyskanie nowych dokumentów legalizujących pracę może być więc wymagane, jeżeli oprócz zmiany pracodawcy wskutek przejścia zakładu pracy dojdzie także do zmiany warunków zatrudnienia.
Wskazane wyżej reguły odnoszą się również do oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową. Także bowiem w tych przypadkach przepisy mówią wprost, że jeżeli nastąpiło m.in. przejście zakładu pracy, to uzyskiwanie nowego oświadczenia (art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; dalej: u.o.p.z.), zezwolenia na pracę (art. 88f u.o.p.z.) lub pracę sezonową (art. 88s u.o.p.z.) nie jest konieczne.