Jak Polska pod tym względem prezentuje się na tle pozostałych państw byłego bloku wschodniego?

Wśród krajów postkomunistycznych Polska znalazła się na czwartym miejscu pod względem wysokości wynagrodzenia.

Przed nami były: Estonia, Czechy i Chorwacja, a tuż za nami: Węgry i Czarnogóra. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła Chorwacja. Pracownik musi tam pracować na średnią unijną przeciętnie przez 2,5 miesiąca. 

Natomiast przeciętny mieszkaniec Kirgistanu – czyli państwa z najniższymi zarobkami spośród badanej grupy, nie zarobił unijnej średniej miesięcznej nawet przez rok.
Wykres 1. Ile razy średnia pensja UE 27 jest wyższa od średniej danego kraju  w 2012 roku(w EUR)

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie UNECE

Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak