Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów. To kolejny pakiet rozwiązań dla uchodźców.
System dopasuje oferty