Takie rozwiązania ma zawierać projekt przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych rządu nowe przepisy powinny wejść w życie w II kw. br. (czyli do końca czerwca tego roku).
– Projektowane rozporządzenie ma na celu uwzględnienie potrzeb pracodawców zatrudniających młodocianych do praktycznej nauki zawodu. Obecne brzmienie obowiązującego rozporządzenia ogranicza możliwość zatrudniania młodocianych, a tym samym nabywanie przez nich umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Zmiana ma na celu także ujednolicenie niektórych przepisów warunkujących wykonywanie prac ze względu na płeć – wskazano w informacji zawartej w wykazie.