Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br. wyniosła 5,3% i była o 0,1 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Z danych MRiPS wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,3%. Oznacza to, że mamy kolejny spadek poziomu bezrobocia" - powiedziała Maląg w powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie.

Podkreśliła, że według szacunków w całej Polsce na koniec kwietnia zarejestrowanych było ponad 878 tys. bezrobotnych (wobec 902 tys. pod koniec marca br.).

Według tegorocznej ustawy budżetowej, stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść 5,9% na koniec 2022 r.

"Dane statystyczne jednoznacznie pokazują, że mamy stabilny rynek pracy. Jeżeli porównamy te dane r/r to jest spadek o 1 pkt proc. […] Teraz rozpoczynają się jeszcze prace sezonowe, a więc spodziewamy się kolejnego spadku bezrobocia" - powiedziała Maląg