Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Dotyczyło ono firmy zatrudniającej pracownicę, która od 2010 r. ma stałe orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia miała ona wydane kolejne orzeczenie, zaliczające ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem 02-P (choroba psychiczna). Jego ważność upłynęła 31 stycznia 2021 r., a pracownica do dziś – z uwagi na epidemię – nie wystąpiła o nowe orzeczenie. Pracodawca od 1 lutego 2021 r. zaczął zaliczać ją do lekkiego stopnia niepełnosprawności, zapomniał bowiem, że termin ważności drugiego orzeczenia został wydłużony na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). OBPON.org zapytał, czy pracodawca może dokonać korekty dofinansowania do wynagrodzenia pracownicy na tzw. plus, czyli zwiększającej jego kwotę (dopłata w przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wyższa od tej należnej przy lekkim), od 1 lutego 2021 r. Zapytał też , jakie dokumenty oprócz skorygowanych wniosków Wn-D i załączników do nich pracodawca będzie musiał dosłać funduszowi.
PFRON wskazuje, że pracodawca dysponował dwoma ważnymi orzeczeniami pracownika, a jedno z nich – przedłużone na podstawie specustawy, było korzystniejsze nie tylko dla niego, ale też dla pracownicy ze względu na uprawnienia przysługujące z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dlatego powinien zaliczać ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem szczególnym od 1 lutego 2021 r. do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, choć nie dłużej niż do wydania nowego dokumentu (art. 15h ust. 1 spec ustawy). W kontekście możliwości sporządzenia korekt od lutego 2021 r.,konieczna jest ocena pracodawcy, czy dofinansowanie za wcześniejsze miesiące faktycznie mu się należy.