Do podziału jest 90 mln zł. Przed rokiem było to 75 mln zł. ZUS wesprze rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników. Można starać się o wsparcie na:
W tym roku zmieniły się zasady konkursu. Do tej pory wysokość dofinansowania zależała od liczby osób, za które płatnik opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawiało to, że najwyższe nominalnie wsparcie otrzymywały duże zakłady, choć w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procentowa wartość dopłaty była największa (nawet 90 proc. wartości projektu).