Od 6 czerwca ZUS zacznie przyjmować wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy w 2023 r.

Do podziału jest 90 mln zł. Przed rokiem było to 75 mln zł. ZUS wesprze rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników. Można starać się o wsparcie na:
  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy i ochronę przed promieniowaniem optycznym,
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
  • ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
  • środki ochrony indywidualnej.
W tym roku zmieniły się zasady konkursu. Do tej pory wysokość dofinansowania zależała od liczby osób, za które płatnik opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawiało to, że najwyższe nominalnie wsparcie otrzymywały duże zakłady, choć w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procentowa wartość dopłaty była największa (nawet 90 proc. wartości projektu).
Wymogi te zmodyfikowała nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia 2022 r. Obecnie maksymalna wysokość dofinansowania to dla wszystkich 80 proc. szacowanej wartości projektu, nie więcej niż 299 tys. zł na działania inwestycyjne i 300 tys. zł na działania inwestycyjno-doradcze. Powód? W latach 2020 i 2021 wśród wnioskujących o dopłaty dominowali płatnicy zatrudniający do 49 pracowników. Program nie był więc atrakcyjny dla dużych firm. Równy udział procentowy dofinansowania ma być zachętą do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy u wszystkich płatników.
Aby starać się o wsparcie, przedsiębiorcy nie mogą mieć zaległości składkowych ani podatkowych, znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym ani w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata. Minimalna kwota to 10 tys. zł. Wniosek składa się w formie elektronicznej na stronie Prewencja.zus.pl. – od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r. ©℗