Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, do 2020 roku firmy we Wspólnocie powinny osiągnąć próg 40% miejsc dla kobiet w organach kierowniczych. Przeciwni dyrektywie są Niemcy, które twierdzą, że tego typu regulacje są sprzeczne z unijną zasadą pomocniczości. Małgorzata Fuszara - pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, która brała udział w obradach, podkreśla, że jeśli kraje będą powoływać się na tę zasadę, będą musiały problem równowagi płci w zarządach spółek uregulować same. „O to chodzi w takim spojrzeniu na kształtowanie uprawnień pomiędzy państwem członkowskim a całą Unią Europejską, że to państwo członkowskie musi problem rozwiązać” - powiedziała Małgorzata Fuszara. Jak dodała, podczas czwartkowych obrad przedstawiciel niemieckiego rządu podkreślał, że rząd właśnie przedstawił projekt wprowadzenia kwot, łącznie z kwotami w biznesie. W związku z tym na poziomie krajowym mają zostać przyjęte rozwiązania podobne, analogicznie do tych propozycji, które są propozycjami unijnymi. „Myślę, że dobrze by było, żebyśmy wszyscy w Polsce też sobie uświadomili, że jeśli uważamy regulację europejską za sprzeczną z zasadą subsydiarności, to oznacza, że bierzemy na siebie obowiązek rozwiązania problemu w swoim własnym zakresie” - podkreśliła pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. 

Prace nad dyrektywą mają być kontynuowane przez łotewską prezydencję, która przejmie stery w Unii 1 stycznia. Podobnie będzie z dyrektywą w sprawie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, na której temat także odbyła się dyskusja w czwartek. Ministrowie pracy rozmawiali też o walce z bezrobociem wśród młodzieży, w tym nt. wprowadzania w życie „Gwarancji dla Młodzieży” oraz usprawnienia europejskiego portalu pośrednictwa pracy EURES.