13 marca 2022 r. weszła w życie - z mocą obowiązującą wstecz od 24 lutego 2022 r. - ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 830; dalej: specustawa). Niestety, w związku z ekspresowym tempem, w jakim regulacja ta została opracowana i uchwalona, ustawodawcy nie udało się uniknąć błędów i nieścisłości w tekście ustawy. Niekiedy są one bardzo poważne i utrudniają ustalenie praw przysługujących osobom uciekającym przed wojną. W efekcie przewidziane w specustawie postępowania administracyjne związane z rejestracją pobytu tych osób, które w założeniu miały być uproszczone, stają się skomplikowane, w szczególności dla firm, które muszą ocenić, czy mogą zatrudnić cudzoziemca. W związku z tym już 23 marca 2022 r. uchwalono w kilku aktach prawnych pierwsze zmiany korygujące treść specustawy. Następnie, 8 kwietnia 2022 r., Sejm uchwalił kompleksową nowelizację do specustawy ukraińskiej (ustawa z 8 kwietnia 2022 r. zmieniająca ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), ale i te zmiany nie rozwiązują wszystkich praktycznych problemów związanych ze stosowaniem specustawy. W ostatniej części naszego artykułu wskazujemy najpilniejsze do rozwiązania problemy, które powinny zostać dodatkowo rozwiązane przez ustawodawcę.
Kwestie te wyjaśniają: Karolina Schiffter, Kinga Polewka-Włoch, Ewa Wysocka, Maciej Zabawa, Aleksander Dżuryło, Tomasz Rogala z PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global.