Na podstawie nowych przepisów pracodawcy zgłosili zatrudnienie ponad 105 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Uprościliśmy procedury, dzięki którym obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce. Na chwilę obecną od 24 lutego br. pracę na terenie RP na mocy specustawy podjęło już ponad 105 tys. obywateli Ukrainy" - powiedziała Maląg, cytowana na profilu resortu na Twitterze.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielane jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestracja w powiatowym urzędzie pracy.

Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń - na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

(ISBnews)