Duda dodał, że ministerstwo pracy i polityki społecznej podeszło do tego projektu z największą życzliwością włączając się w prace dotyczące oszacowania kosztów nowych rozwiązań. Senacka komisja rodziny i polityki senioralnej we współpracy z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym” zorganizowała na terenie Sejmu konferencję na której zaprezentowano projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Senator Mieczysław Augustyn z PO, główny koordynator i pomysłodawca projektu powiedział IAR, że czekiem będzie można zapłacić za usługi opiekuńcze zakupione przez rodzinę osoby niesamodzielnej na wolnym rynku. Np. za pracę opiekunki w domu, za tzw. opiekę wytchnieniową (na czas urlopu i odpoczynku), za pobyt w domu pomocy społecznej lub w ośrodku pobytu dziennego. 

Senator dodał, że rodziny, które same opiekują się swoimi bliskimi będą mogły również sfinansować sobie tzw. kwalifikowane koszty opieki. „Jeżeli się samemu opiekuje to ja nie potrzebuję usług opiekuńczych. Ale czego potrzebuję? Być może cateringu, bo nie jestem w stanie sam już zrobić posiłku, łóżka kąpielowego i kąpieli w domu, materaca odleżynowego, na pewno potrzebuję pieluchomajtek, potrzebuję dostosować pomieszczenia do nowych potrzeb opiekuńczych. To wszystko będzie można zrefundować sobie te wydatki w tej samej wysokości w jakiej inni będą mogli zakupywać usługi opiekuńcze”- powiedział senator Augustyn.

Projekt przewiduje, że w zależności od stopnia niesamodzielności wartość takiego czeku będzie wynosiła od 650 do 1000 złotych miesięcznie. Projekt wprowadza też nowy zawód- asystenta osoby niepełnosprawnej, który będzie działał na rynku usług opiekuńczych. Projektodawcy szacują, że wprowadzenie w życie tych rozwiązań doprowadzi do utworzenia około 200 tysięcy miejsc pracy. Zakłada się, że projekt byłby wprowadzany w życie stopniowo, co 2 lata. W pierwszej kolejności obejmie osoby z niesamodzielnością I stopnia. Wtedy koszt jego wprowadzenia w życie wyniesie około 1mld 600 mln złotych. W 2025 roku będzie to kwota nieco ponad 11 mld złotych, przy czym ponad 4 mld złotych wróci do budżetu z tytułu powstania wokół ustawy nowych miejsc pracy oraz z tytułu tzw. kosztów zaniedbań, które projekt uwzględnia.
W Polsce jest około miliona osób niesamodzielnych. W 2035 roku będzie ich już 2,5 miliona.