Bartosz Ulczycki, associate w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.
Od kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, do Polski napłynęły prawie 3 mln osób z Ukrainy, szukając schronienia przed wojną. W przeważającej mierze byli to obywatele Ukrainy, których pobyt i praca zostały zalegalizowane na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa).
Nie można natomiast zapominać, że z Ukrainy przed wojną uciekła znaczna grupa obywateli innych państw, w tym obywatele Białorusi czy Indii. Niestety, specustawa nie objęła m.in. cudzoziemców, którzy w Ukrainie mieli zezwolenie na pobyt czasowy. A jak się okazuje, jest to bardzo liczna grupa specjalistów oraz studentów, którzy obecnie poszukują w Polsce możliwości rozwoju i pracy.