Pozytywnie rozpatrzonych zostało na razie 196, do firm trafiło łącznie 6,07 mln zł. Tak wynika z informacji przekazanych DGP przez PFRON w odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązujących od 10 marca br. nowych przepisów w sprawie rekompensat.
Kto może liczyć na pomoc