Przypomnijmy, że agencja pracy tymczasowej kieruje ludzi do wykonywania pracy na rzecz podmiotu trzeciego (pracodawcy użytkownika), a ten wyznacza im zadania i kontroluje ich wykonanie. W niniejszej sprawie pracodawca użytkownik organizuje (bezpłatnie lub częściowo odpłatnie) dojazd do pracy dla pracowników – w tym pracowników tymczasowych – wynajętym busem. Przewiduje to obowiązujący w firmie regulamin wynagradzania. Zgodnie z przepisami o PIT wartość świadczeń takich jak dowóz pracowników do pracy stanowi ich przychód.
Agencja ma wątpliwości, czy powinien być on wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników tymczasowych. Wystąpiła do ZUS o interpretację przepisów.