Sprawa, którą zajmował się trybunał, dotyczyła pracowników z Holandii zatrudnionych w holdingu z sektora handlu. W 2011 r. i 2012 r. pracodawca ten poniósł znaczące straty, a dodatkowo w 2013 r. Komisja Europejska nałożyła na cztery spółki należące do grupy grzywnę w wysokości 27 mln euro. Od tego momentu badano możliwość skorzystania z procedury pre-pack, czyli zbycia – w prostszej formule – zadłużonego przedsiębiorstwa lub jego części wskazanemu we wniosku nabywcy. W tym celu zaproszono kilka spółek niezależnych od grupy do złożenia oferty nabycia aktywów. 16 stycznia 2014 r. na wniosek samego holdingu sąd wyznaczył dwóch potencjalnych syndyków i potencjalnego sędziego komisarza w celu uzyskania możliwie wysokich wpływów na rzecz wszystkich wierzycieli oraz przygotowania sprzedaży lub reorganizacji w sytuacji niewypłacalności. Ostatecznie dwie spółki przejęły przeważającą część działalności dawnego holdingu.
Zgodnie z umową o przejęciu aktywów nowy podmiot przejął też około dwóch trzecich pracowników dawnej grupy, ale na mniej korzystnych warunkach pracy (choć spółka nabyła pomieszczenia dawnego holdingu i obsługiwała tę samą klientelę, co sugerowało przejście zakładu pracy, czyli przejęcie zatrudnionych na dotychczasowych warunkach i bez możliwości zwolnienia z powodu transferu).