Głównym celem nowych przepisów jest dostosowanie krajowych procedur do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 349/2011 z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia nr 1338/2008 (Dz.Urz. UE L 97 z 2011, str. 3). Zmiany są też konieczne z uwagi na potrzebę ujednolicenia krajowych regulacji z normami Europejskiej Statystyki w Zakresie Wypadków przy Pracy (ESAW).
W projektowanym wzorze karty skorygowano m.in. pozycję nr 6, czyli rubrykę dotyczącą stażu zatrudnionego na danym stanowisku. Doprecyzowano, że chodzi o staż stanowiskowy w zakładzie pracy. Z dotychczasowej praktyki wynika, że podawano tę informację błędnie. Wskazywano często okres zatrudnienia od początku kariery zawodowej pracownika, a nie zakładowy (w firmie, w której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia). W nowym wzorze znalazła się też informacja o tym, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem zadań w formie zdalnej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazało, że taka zmiana wynika z upowszechnienia pracy na odległość w okresie pandemii (według prognoz trend ten ma się utrzymać).