W statystycznej karcie wypadku przy pracy trzeba będzie wskazywać, czy służbowe zadania nie były wykonywane przez poszkodowanego w formie zdalnej. Doprecyzowano też m.in. wymóg wskazywania stażu. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Głównym celem nowych przepisów jest dostosowanie krajowych procedur do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 349/2011 z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia nr 1338/2008 (Dz.Urz. UE L 97 z 2011, str. 3). Zmiany są też konieczne z uwagi na potrzebę ujednolicenia krajowych regulacji z normami Europejskiej Statystyki w Zakresie Wypadków przy Pracy (ESAW).
W projektowanym wzorze karty skorygowano m.in. pozycję nr 6, czyli rubrykę dotyczącą stażu zatrudnionego na danym stanowisku. Doprecyzowano, że chodzi o staż stanowiskowy w zakładzie pracy. Z dotychczasowej praktyki wynika, że podawano tę informację błędnie. Wskazywano często okres zatrudnienia od początku kariery zawodowej pracownika, a nie zakładowy (w firmie, w której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia). W nowym wzorze znalazła się też informacja o tym, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem zadań w formie zdalnej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazało, że taka zmiana wynika z upowszechnienia pracy na odległość w okresie pandemii (według prognoz trend ten ma się utrzymać).
– Ma to na celu pozyskanie danych o ewentualnych wypadkach, które wydarzyły się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej – wskazał resort w uzasadnieniu do projektu.
Projekt modyfikuje też zasady przekazywania wypełnionej karty do Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca ma tego dokonać w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub sporządzenia karty. Wyjątkiem jest część II, uzupełniająca, którą trzeba będzie przekazać nie później niż z upływem sześciu miesięcy od zatwierdzania protokołu lub sporządzenia karty. Dokument należy składać w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy GUS. Firmy, które zatrudniają do pięciu pracowników, nadal będą mogły przekazywać kartę w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Do wypadków, które zostaną zgłoszone przed tym dniem, będzie stosowany dotychczasowy wzór statystycznej karty wypadku. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji