Zgodnie z informacją BIEC Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wzrósł w kwietniu o 1 punkt do 64 punktów, co jest przede wszystkim efektem wzrostu liczby nowych bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i spadku liczby ofert zatrudnienia napływających do powiatowych urzędów pracy.

Analitycy BIEC podkreślili, że o tej porze roku wskaźnik zwykle rośnie, jednak obecny wzrost jest istotnie wyższy niż przed rokiem czy trzema laty (w porównaniach pominięto sytuację sprzed dwóch lat, kiedy rynek pracy zareagował szokowo na pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem). "Od początku roku wskaźnik wytracał tendencję do spadku, co może oznaczać problemy w dalszym zmniejszaniu stopy bezrobocia. Przyznać jednak należy, że pomimo wzrostu wskaźnika, jest on nadal na rekordowo niskim poziomie, co odpowiada równie niskiej stopie bezrobocia" - zaznaczono. Jednocześnie zauważono, że firmy są coraz bardziej ostrożne w zwiększaniu zatrudnienia, a na horyzoncie coraz wyraźniej pojawia się zagrożenie spowolnienia aktywności gospodarki.