Specustawa ukraińska (czyli ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Dz.U. 2022 r. poz. 583; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 830) wprowadziła ułatwienia w zatrudnianiu uciekających z Ukrainy. Zgodnie z nią nie potrzeba do tego dodatkowych zezwoleń ani oświadczeń. Pracodawca musi jedynie zgłosić fakt podjęcia pracy przez Ukraińca do powiatowego urzędu pracy. Pojawia się jednak pytanie: co w sytuacji, gdy Ukrainiec uzyskał status uchodźcy w trybie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 830; dalej: u.u.c.o.) albo złożył wniosek o jego nadanie? Czy wówczas też może zostać zatrudniony na podstawie specustawy ukraińskiej? Sęk w tym, że co do zasady status uchodźcy wprowadza ograniczenia w zatrudnianiu, a obcokrajowiec nie może podjąć pracy przez pierwsze sześć miesięcy trwania procedury, bo jeśli to zrobi, jemu i pracodawcy grożą konsekwencje karne.
Zdania prawników na ten temat są podzielone. Jak tłumaczą, wynika to z nieprecyzyjności zapisów.