Te wątpliwości są związane z brzmieniem art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zachowuje moc obowiązującą do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do wystawienia nowego orzeczenia) –jeśli jego ważność wygasła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie specustawy i złożony został wniosek o wydanie nowego dokumentu lub wygasła po wejściu specusatwy.
– Chodzi o użyte w tym przepisie słowo „lub”, bo nie wiadomo, czy wystarczy, że zostanie odwołany stan epidemii i art. 15h przestanie obowiązywać, czy jednak zachowa on moc prawną, gdy zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).