Od połowy 2015 roku zniknie prawdopodobnie luka w prawie, która umożliwiała ciężarnym kobietom, rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej tuż przed porodem na uzyskanie wysokiego, ponad sześciotysięcznego zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński mogą otrzymać ci przedsiębiorcy, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Co ważne, teraz prawo do wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia jest przyznawane tuż po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia.

A to oznacza, że jeśli ciężarna zarejestruje działalność gospodarczą co najmniej miesiąc przed porodem i opłaci składkę chorobową od najwyższej obowiązującej podstawy - w 2014 roku było to 9365 zł - za co najmniej jeden pełen miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpił poród, to może przez rok pobierać wysoki zasiłek macierzyński. Oznacza to, że płacąc do ZUS jednorazowo kwotę ok. 3500 zł matka-przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości nawet ok. 6,6 tys. zł miesięcznie (100 proc. zasiłku), a jeśli pobiera go przez cały rok - 5,2 tys. zł miesięcznie (80 proc. zasiłku).

Zmiany do nowego roku

W związku z rządową nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od 2015 roku te zasady mają się zmienić, a wysokość zasiłku macierzyńskiego przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie uzależniona od czasu opłacania składek oraz ich kwoty.

Początkowo kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy i opłacającej składki przewyższające ustawowe minimum zostanie przyznany zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Tak więc matka, która prowadziła działalność 3 miesiące i opłacała podwyższone składki otrzyma zasiłek w wysokości 60 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia (2 379,60 zł w 2015 r.) oraz 3/12 podwyższonej składki.

W praktyce kobieta, która opłaciła tylko jedną składkę, także tą najwyższą, otrzyma niecałe 2,2 tys. zł zasiłku. By uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, odpowiadającej podwyższonej składce, będzie musiała opłacać wyższe składki ubezpieczeniowe przez 12 miesięcy przed porodem.

Rządowy projekt nie został jeszcze przyjęty przez Sejm, więc zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej od lipca 2015 roku.