Zasiłek macierzyński mogą otrzymać ci przedsiębiorcy, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Co ważne, teraz prawo do wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia jest przyznawane tuż po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia.

A to oznacza, że jeśli ciężarna zarejestruje działalność gospodarczą co najmniej miesiąc przed porodem i opłaci składkę chorobową od najwyższej obowiązującej podstawy - w 2014 roku było to 9365 zł - za co najmniej jeden pełen miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpił poród, to może przez rok pobierać wysoki zasiłek macierzyński. Oznacza to, że płacąc do ZUS jednorazowo kwotę ok. 3500 zł matka-przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości nawet ok. 6,6 tys. zł miesięcznie (100 proc. zasiłku), a jeśli pobiera go przez cały rok - 5,2 tys. zł miesięcznie (80 proc. zasiłku).

Zmiany do nowego roku

W związku z rządową nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od 2015 roku te zasady mają się zmienić, a wysokość zasiłku macierzyńskiego przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie uzależniona od czasu opłacania składek oraz ich kwoty.

Początkowo kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy i opłacającej składki przewyższające ustawowe minimum zostanie przyznany zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Tak więc matka, która prowadziła działalność 3 miesiące i opłacała podwyższone składki otrzyma zasiłek w wysokości 60 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia (2 379,60 zł w 2015 r.) oraz 3/12 podwyższonej składki.

W praktyce kobieta, która opłaciła tylko jedną składkę, także tą najwyższą, otrzyma niecałe 2,2 tys. zł zasiłku. By uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, odpowiadającej podwyższonej składce, będzie musiała opłacać wyższe składki ubezpieczeniowe przez 12 miesięcy przed porodem.

Rządowy projekt nie został jeszcze przyjęty przez Sejm, więc zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej od lipca 2015 roku.