Organ rentowy chce, aby wszystkie oferowane przez niego usługi były niedługo dostępne online. Tak wynika z przyjętej właśnie „Strategii rozwoju IT ZUS na lata 2021–2025”.

To jeden z najważniejszych dokumentów, na podstawie których rozwijamy automatyzację obsługi spraw oraz elektronizację kontaktu z naszymi klientami – mówi DGP Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Jak wskazuje, minione dwa lata epidemii były pod tym względem szczególne, nie tylko ze względu na tarczę antykryzysową, lecz także nowe świadczenia rodzinne, które zaczął obsługiwać organ rentowy. Chodzi m.in. o świadczenie 500 plus (od 2022 r. ZUS przejął jego wypłatę od samorządów) oraz o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Są one wypłacane tylko bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ponadto w obydwu przypadkach wnioski można składać tylko elektronicznie.
Już wcześniej wdrożone zostały rozwiązania typu e-Składka (zapłata jednym przelewem wszystkich składek ZUS na swój numer rachunku składkowego), e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie), EESSI (system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego w UE).
W najnowszym dokumencie strategicznym organ rentowy przeanalizował m.in. oczekiwania klientów i zdecydował o jeszcze szerszym zastosowaniu w przyszłości usług informatycznych. Jakich? Chodzi np. o rozwiązania chmurowe. Ma to gwarantować większą dostępność i stabilność e-usług oferowanych przez ZUS w okresach dużego zainteresowania klientów, np. gdy składają wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy lub gdy lekarze wystawiają dużą liczbę zwolnień lekarskich (e-ZLA).
Pozwala to także ograniczać koszty w spokojniejszych okresach – tłumaczy szefowa ZUS.
W strategii wskazano również na konieczność dalszej poprawy komunikacji (przesyłania informacji) organu rentowego z innymi instytucjami. – To ważna część nowoczesnego e-urzędu. Dzięki pozyskaniu danych o kliencie z innych instytucji możliwe będzie odciążenie go od obowiązku dostarczania różnych dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw. Co w efekcie przełoży się na skrócenie czasu obsługi – mówi Gertruda Uścińska.
Jak zapewnia, organ rentowy dąży do stanu, w którym wszystkie oferowane przez niego usługi będą dostępne online. Wiadomo, że w planach jest aplikacja mobilna dla płatników składek oraz lekarzy, czyli tych grup klientów, które najczęściej komunikują się z ZUS.
Planowane jest również umożliwienie opłacania składek za pomocą e-płatności. Chodzi o rozwiązanie wzorowane na systemach szybkich płatności internetowych typu pay-by-link.
ZUS zamierza wdrożyć też aplikacje mobilne dla osób pobierających świadczenia na dzieci, takie jak 500 plus czy rodzinny kapitał opiekuńczy.
Eksperci chwalą ZUS za postępującą elektronizację. Jednocześnie w tym kontekście zwracają uwagę na zagrożenia związane m.in. z ochroną danych osobowych. Organ rentowy zapewnia, że o nich też pomyślał w nowej strategii. – Wśród kierunków zmian jest też dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych klientów ZUS – mówi prezes Uścińska. Zaznacza, że wszystkie działania związane z rozwojem e-usług, zastosowaniem nowych technologii i przetwarzaniem danych muszą być prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa.