Procedura oświadczeniowa to uproszczona ścieżka legalizacji pracy obcokrajowców, którzy są obywatelami takich państw, jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Ukraina. Od 29 stycznia br. przepisy wydłużyły możliwość pracy na podstawie oświadczenia w Polsce z sześciu do 24 miesięcy. Podwyżka o 70 zł jest podyktowana spadkiem dochodów budżetu państwa w wyniku wydłużenia tego terminu.
Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, przekonuje, że tak drastyczna podwyżka nie ma jednak uzasadnienia. Wskazuje, że pieniądze z opłaty nie są przeznaczane na obsługę procesów zatrudniania cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy, gdyż połowa kwoty z wpłat jest dochodem budżetu państwa, a połowa – ogólnego budżetu samorządu. – Rejestracja oświadczeń odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu pracowników urzędu, głównie na podstawie narzędzia teleinformatycznego – wyjaśnia. Dodaje, że wydłużenie okresu, na jaki może zostać powierzona praca „na oświadczeniu”, nie przesądza, ile miesięcy w praktyce będzie ona świadczona – nie wszyscy cudzoziemcy zdecydowani są od razu pracować przez dwa lata.