Firmy sprzeciwiają się zwiększeniu stawki za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z 30 do 100 zł – tak wynika z opinii do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz ze złożeniem oświadczenia.

Procedura oświadczeniowa to uproszczona ścieżka legalizacji pracy obcokrajowców, którzy są obywatelami takich państw, jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Ukraina. Od 29 stycznia br. przepisy wydłużyły możliwość pracy na podstawie oświadczenia w Polsce z sześciu do 24 miesięcy. Podwyżka o 70 zł jest podyktowana spadkiem dochodów budżetu państwa w wyniku wydłużenia tego terminu.
Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, przekonuje, że tak drastyczna podwyżka nie ma jednak uzasadnienia. Wskazuje, że pieniądze z opłaty nie są przeznaczane na obsługę procesów zatrudniania cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy, gdyż połowa kwoty z wpłat jest dochodem budżetu państwa, a połowa – ogólnego budżetu samorządu. – Rejestracja oświadczeń odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu pracowników urzędu, głównie na podstawie narzędzia teleinformatycznego – wyjaśnia. Dodaje, że wydłużenie okresu, na jaki może zostać powierzona praca „na oświadczeniu”, nie przesądza, ile miesięcy w praktyce będzie ona świadczona – nie wszyscy cudzoziemcy zdecydowani są od razu pracować przez dwa lata.
Zdaniem przedstawicieli pracodawców projekt nie uwzględnia tego, że zmiana każdego z istotnych elementów oświadczenia, takich jak: wymiar czasu pracy, stanowisko czy rodzaj pracy, wynagrodzenie, wymaga rejestrowania nowego oświadczenia i wniesienia kolejnej opłaty. – W 2021 r. zarejestrowano ok. 2 mln oświadczeń. Propozycja zmiany wysokości opłaty będzie miała szczególnie duży wpływ na sektor agencji zatrudnienia, które często na ich podstawie powierzają pracę cudzoziemcom – twierdzi Maciej Witucki. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji