Czym jest umowa na okres próbny?

Zgodnie z Kodeksem pracy umowę można zawrzeć na: