Rozwiązałem umowę o pracę z pracownikiem z powodu długotrwałej nieobecności w pracy. W oświadczeniu wpisałem jednak błędną datę zawarcia umowy o pracę. Pracownik złożył odwołanie, twierdząc, że wypowiedzenie jest wobec tego wadliwe, bo dotyczy umowy, która nie istnieje. Czy taki błąd rzeczywiście może zaważyć na skuteczności oświad czenia?
Zgodnie z art. 53 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: