Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą i chce otrzymać refundację opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ma czas na złożenie wniosku Wn-U-G do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do ostatniego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym upłynął termin uiszczenia należności w ZUS.

Taki termin wprowadza rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 839), które weszło w życie 20 kwietnia br. Do tej pory było tak, że wspomniany wniosek przedsiębiorca musiał złożyć do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływał termin opłacenia składek. Wymagało to jednak modyfikacji z uwagi na przesunięcie – z 10. na 20. dzień następnego miesiąca – terminu na opłacenie należności do ZUS. Inaczej termin na złożenie wniosku Wn-U-G przypadałby przed końcem terminu na opłacenia składek z uwzględnieniem dopuszczonego przez przepisy 14-dniowego opóźnienia w ich uiszczeniu, który nie skutkuje utratą prawa do zwrotu pieniędzy przez PFRON.
W efekcie zgodnie z nowymi przepisami w przypadku składek za luty br., dla których termin na opłacenie składek w ZUS z opóźnieniem minął 4 kwietnia, niepełnosprawny przedsiębiorca ma czas na wysłanie wniosku do PFRON o ich refundację do 30 kwietnia. Co więcej rozporządzenie zakłada, że do 30 kwietnia można też ubiegać się o zwrot pieniędzy za styczeń – jest to związane z tym, że osoba niepełnosprawna miała czas na opłacenie składek za ten miesiąc (z opóźnieniem) do 7 marca, a termin składania wniosku minął 28 lutego.
Rozporządzenie wprowadziło też nowy wzór wniosku Wn-U-G. Modyfikacje dotyczą szaty graficznej, tak aby formularz był bardziej czytelny dla osób niewidomych. W nowym druku w prostszy sposób sformułowano też instrukcje jego wypełniania. Z uwagi na konieczność zapewnienia czasu na wprowadzenia zmian w systemie obsługi dofinansowań i refundacji PFRON do 31 sierpnia br. będą jeszcze stosowane wnioski według dotychczasowego wzoru.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 20 kwietnia