Rośnie liczba ukraińskich uchodźców, którzy chcą potwierdzić posiadane wykształcenie, by móc pracować w wyuczonym zawodzie. Tylko na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) od początku marca złożono 10 wniosków o nostryfikację dyplomu - osiem wpłynęło od obywateli Ukrainy, po jednym - Białorusi i Rosji.
- To sporo, jeśli porównamy to z 13 osobami, które przez cały poprzedni rok złożyły wnioski o nostryfikację - komentuje Marta Wojtach z WUM.