Sprawa dotyczy przedsiębiorczyni, która prowadzi własną kancelarię podatkową. Planuje zatrudnić u siebie męża jako doradcę w sprawach dotyczących kadr i płac. Kobieta chciała wiedzieć, czy powinna zgłosić go do ZUS jako osobę z nią współpracującą, czy jako zwykłego pracownika. Jej wątpliwości wzięły się stąd, że małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania. Mąż ma też własne źródło dochodu w postaci renty z ZUS i oddzielny od żony rachunek bankowy.
Mimo to organ rentowy uznał, że partner kobiety jest osobą współpracującą z prowadzącą działalność żoną. Przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) za taką uważa się m.in. małżonka. Musi on jednak pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność i współpracować przy jej prowadzeniu.