Paweł Korcz konsultant w Dziale Imigracyjnym kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global
Marcin Snarski prawnik w Dziale Imigracyjnym kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global
Wraz z napływem do Polsku pracowników z innych krajów wzrasta także liczba dzieci obcokrajowców, które przychodzą na świat w naszym kraju. W przypadku dzieci pracowników pochodzących z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi nastąpić legalizacja pobytu takiego dziecka. To, że rodzice legalnie pracują i przebywają na terenie Polski, nie oznacza, że dziecko automatycznie nabywa prawo pobytu. Jednakże dziecko zyskuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, rodzice zaś uprawnienia związane z rodzicielstwem na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
Krok po kroku – od czego zacząć…
Prawa i obowiązki cudzoziemców pozostających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa o cudzoziemcach. Narodziny dziecka cudzoziemca od samego początku oznaczają dla jego rodziców wiele trudności i niejasności prawnych. Cudzoziemiec bowiem powinien mieć zarówno paszport, jak i dokumenty uprawniające do pobytu na terenie Polski (art. 288 ustawy o cudzoziemcach). Z przyczyn oczywistych nowo narodzone dziecko nie ma jeszcze dokumentu podróży ani dokumentu uprawniającego je do pobytu. W świetle istniejących przepisów powoduje to, że status pobytowy małoletniego jest nieuregulowany, a dziecko takie jest uznawane za osobę przebywającą nielegalnie na terytorium RP. Inna trudność wynika z art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, który ściśle wiąże nielegalny pobyt cudzoziemca z prawem do jego wydalenia z terytorium Polski przez Straż Graniczną. Co ważne, małoletni cudzoziemcy urodzeni w Polsce nie podlegają wyłączeniu od stosowania tego przepisu.