Kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie ZUS zapewniał, że płatnicy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą liczyć na pomoc organu rentowego. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. W wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków składki mogą być także umarzane.
Więcej wniosków o pomoc