Sprawa dotyczyła lekarza obwinionego o przeprowadzenie – bez wymaganych kwalifikacji medycznych – badań dwóch pracowników zatrudnionych w warsztacie blacharskim. Był on internistą i praktykował jako lekarz rodzinny. Medycy tej specjalności mogą przeprowadzać badania profilaktyczne pracowników, ale tylko wtedy, gdy na stanowisku pracy nie ma czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Wynika to z par. 7 ust. 7 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332).
Ponieważ w warsztacie czynniki szkodliwe ewidentnie występowały – co potwierdził przed sądem sam pracodawca, zapewniając, że wyposażał pracowników w środki ochronne, np. słuchawki chroniące przed hałasem – sposób przeprowadzania badań zakwestionował miejscowy ośrodek medycyny pracy. Sprawa trafiła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy, który wszczął postępowanie dyscyplinarne.