Parlament Europejski (PE) chce zaostrzyć projektowane wymogi w zakresie zapewnienia równości płac kobiet i mężczyzn. Objęte nimi byłyby już firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a działania naprawcze musiałyby podejmować także przedsiębiorstwa, w których występuje nieznaczna dysproporcja w wynagrodzeniach. O tym, czy takie zaostrzone obowiązki wejdą w życie, zdecydują negocjacje na linii PE - Rada UE (rządy państw członkowskich). Ta ostatnia już wcześniej zaakceptowała wstępnie prace nad nowymi rozwiązaniami, ale w wersji łagodniejszej, zaproponowanej przez Komisję Europejską (KE).
Szerzej, skrupulatniej