Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) planuje podnieść z 30 do 100 zł opłatę, którą ponosi pracodawca za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, do którego treści dotarł DGP.

Procedura oświadczeniowa to uproszczona ścieżka legalizacji pracy obcokrajowców, którzy są obywatelami takich państw jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Ukraina. Od 29 stycznia br. przepisy wydłużyły możliwość pracy na podstawie oświadczenia w Polsce z sześciu do 24 miesięcy. I właśnie ta zmiana, zdaniem resortu rodziny, uzasadnia podwyżkę opłaty.

– Podwyższenie wysokości wpłaty wymaganej w związku z wpisem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest podyktowane koniecznością zrekompensowania ubytku dochodów sektora finansów publicznych. Pracodawcy zamierzający powierzać pracę cudzoziemcom przez okres przekraczający sześć miesięcy nie będą musieli bowiem składać wniosków o wydanie dla nich zezwolenia na pracę, będą natomiast mogli składać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres do 24 miesięcy. W znacznej części przypadków pracodawcy zdecydują się skorzystać z tej możliwości – uzasadnia MRiPS.

Pozostałe opłaty, przewidziane w rozporządzeniu, nie ulegną zmianom.