Od 28 marca 2022 r. nie obowiązuje już nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w miejscach ogólnodostępnych. Uchylono bowiem rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 473), które było jego podstawą. Nakazywało ono noszenie maseczek, jeśli w pomieszczeniu przebywała więcej niż jedna osoba (przy czym pracodawca mógł postanowić inaczej i zwolnić pracowników z tego obowiązku). Tymczasem nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 679; dalej: rozporządzenie) takiego obowiązku już nie przewiduje. Jego likwidacja dotyczy również zakładów pracy (z pewnymi wyjątkami, które odnoszą się do podmiotów leczniczych). Pojawia się jednak pytanie, czy po zniesieniu nakazu noszenia maseczek pracodawcy nadal mogą wymagać ich używania. Opinia prawników jest jednoznaczna i brzmi: tak
Wszyscy czy tylko niektórzy