Łukasz Prasołek, były pracownik PiP i SN, ekspert z zakresu czasu pracy kierowców
Łukasz Włoch, główny ekspert Grupy Inelo
Wejście w życie pakietu mobilności i zmiana ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: ustawa) spowodowały, że kierowcy nie mogą otrzymywać już świadczeń z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Wyjazd kierowcy w międzynarodową trasę nie jest już bowiem za taką podróż uznawany. W zamian za to do kierowców mają zastosowanie wyłączenia z podstawy opodatkowania i oskładkowania części ich wynagrodzenia, jakie stosuje się u pracowników zatrudnionych za granicą. Wynika to z art. 21b ustawy, który wszedł w życie 2 lutego 2022 r. Zgodnie z jego brzmieniem do tych kierowców znajdą zastosowanie przepisy dotyczące:
a) osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) – w zakresie zaliczek na PIT, oraz
b) pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, a dokładnie par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe) – w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Zasady ogólne