2540 zł miesięcznie przez trzy miesiące wynosi maksymalna kwota świadczenia, jakie obywatel Ukrainy może otrzymać dla siebie i swojej rodziny w ramach wsparcia udzielanego przez polski oddział Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Na razie można się o nie starać tylko w Warszawie.

Program wdrożony przez UNHCR ma na celu udzielenie osobom, które uciekły przed wojną, pomocy w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce, takich jak pomoc społeczna. Jego zasady przewidują, że wsparcie jest wypłacane przez trzy miesiące w kwocie 710 zł miesięcznie dla uchodźcy, który się po nie zgłosi, plus po 610 zł na każdego członka gospodarstwa domowego, przy czym nie może to być więcej niż 2540 zł dla całej rodziny. To oznacza, że np. matka, która przyjechała do Polski z jednym dzieckiem, może otrzymać 1320 zł, z dwójką dzieci – 1930 zł miesięcznie, a rodzina licząca co najmniej cztery osoby – 2540 zł.
Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po 24 lutego br., a do jego uzyskania nie jest wymagany PESEL. Aby otrzymać wsparcie, uchodźca musi wypełnić i wysłać specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej UNHCR (help.unhcr.org). Na podany w nim numer telefonu otrzyma SMS z terminem, w którym ma się zgłosić do centrum rejestracyjnego. Na razie taki punkt został uruchomiony tylko w Warszawie, ale wkrótce mają powstać kolejne w innych miastach, w których przebywa wielu obywateli Ukrainy.
Na spotkanie rejestracyjne należy przyjechać ze wszystkimi członkami rodziny, ponieważ niezbędne będzie pobranie od każdej osoby odcisków palców (ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom). Ponadto trzeba mieć paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski. Konieczne jest też posiadanie polskiego numeru telefonu komórkowego, bo następnego dnia po zarejestrowaniu przyjdzie na niego wiadomość z unikalnym numerem BLIK i kwotą przyznanej pomocy. Natomiast zaraz po rejestracji wnioskodawca otrzyma specjalne hasło, które będzie umieszczone na dowodzie rejestracji. Pieniądze można wypłacić tylko w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania w większości bankomatów oraz – co istotne – trzeba je wybrać w całości, bo kodu BLIK można użyć tylko raz. Ta sama procedura powtórzy się w drugim i trzecim miesiącu, na które zostało przyznane świadczenie. W przypadku zmiany telefonu, zgubienia hasła lub numeru BLIK uchodźca musi ponownie się udać do centrum rejestracyjnego. ©℗
9,5 tys. uchodźców zostało do tej pory objętych wsparciem gotówkowym UNHCR
800 mln zł zostanie przeznaczone na wypłaty tego świadczenia