Obwiniony lekarz – chirurg, naukowiec i wykładowca, specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, mający liczne sukcesy w wybudzaniu pacjentów ze stanów śpiączki pourazowej oraz w rehabilitacji osób z ciężkimi uszkodzeniami mózgu – jest znany także z niezwykle kontrowersyjnych poglądów na niektóre zagadnienia medyczne. Kwestionuje otwarcie przyjęte kryteria ustalania zgonu pacjenta w postaci tzw. śmierci mózgowej. Kilka lat temu na sympozjum naukowym w Poznaniu prof. Talar głosił, że stwierdzanie przez lekarzy śmierci pnia mózgu u pacjentów jest bezprawne i nieuzasadnione medycznie oraz nieetyczne. Wypowiedzi te stały się powodem do wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.
Sądy lekarskie uznały chirurga winnym nieetycznego postępowania – Okręgowy Sąd Lekarski w Bydgoszczy wymierzył mu karę upomnienia, którą utrzymał Naczelny Sąd Lekarski, oddalając apelację obrony. W kasacji obrona wskazywała, że NSL nie przeprowadził w sposób właściwy postępowania, oddalając wnioski dowodowe i nie oceniając należycie orzeczenia sądu I instancji.