Jeszcze tylko dziś (31 marca) przedsiębiorcy zatrudniający osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają czas na wypełnienie corocznego obowiązku i złożenie deklaracji ZUS ZSWA.

Na pracodawcy, który zatrudnia ludzi do tego rodzaju prac, spoczywa kilka dodatkowych obowiązków, których nie musi dopełniać przy innych pracownikach – musi on prowadzić ewidencję dotyczącą wykonywanej przez takie osoby pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i opłacać za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (1,5 proc. podstawy wymiaru). Obowiązkiem firmy jest też przekazanie do ZUS informacji o okresach wykonywania takiej pracy przez zatrudnione osoby – na wyznaczonym do tego formularzu i w określonym terminie.
Chodzi właśnie o ZUS ZSWA, przekazywany corocznie w terminie do 31 marca. Płatnicy składek muszą wskazać w nim przede wszystkim własne dane identyfikacyjne, dane osobowe pracownika oraz okres wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wraz ze wskazaniem jej kodu oraz wymiaru czasu pracy.
Prawidłowe wypełnienie i przekazanie przez pracodawcę ZUS ZSWA ma duże znaczenie dla pracownika. Jeśli wystąpi on o przyznanie emerytury pomostowej, ZUS sprawdza bowiem, czy ma on wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ten czas potwierdza właśnie omawiany dokument.
Przypomnijmy, że uprawnionych do tego typu świadczeń czekają w najbliższym czasie korzystne zmiany. Na podpis prezydenta czeka bowiem nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczeni będą mogli wnioskować o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy (pod warunkiem że spełnią pozostałe warunki). Prawo do niej będzie zawieszone aż do momentu rozwiązania umowy o pracę (pisaliśmy o w tym w DGP nr 32/2022 „Zmiany w pomostówkach zbliżają się do finiszu”).
8,3 tys. płatników złożyło w 2021 r. dokument ZUS ZSWA za 2020 r., to o 2,7 proc. mniej płatników niż rok wcześniej
308,4 tys. tylu pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze obejmowały formularze za 2020 r.