To nowy mechanizm, który ułatwił legalizowanie zatrudnienia obywateli Ukrainy. Wystarczy bowiem, aby pracodawca w ciągu 14 dni wysłał powiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca do PUP za pomocą strony praca.gov.pl. Wcześniej wymagane było np. zezwolenie na pracę albo choćby oświadczenie o jej powierzeniu (za opłatą) oraz potrzebna była akceptacja urzędu. - Obecne zasady zatrudniania obywateli Ukrainy są o wiele prostsze dla pracodawców i bezkosztowe - wskazuje Sylwia Dymnicka-Iwaniuk, kierowniczka działu zatrudnienia cudzoziemców w Gdańskim Urzędzie Pracy.
Otwarty rynek