Dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja pracy - to tylko przykładowe rozwiązania, które ułatwią zatrudnionym unikanie zwolnień. Dotyczy to w szczególności rodziców młodszych dzieci. Jeśli będą sprytnie wykorzystywać nowe uprawnienia, mogą latami unikać wypowiedzeń. Utrudnione będzie jednak zwalnianie pozostałych pracowników, w szczególności tych, którzy np. zawnioskują o zmianę zakresu obowiązków lub podstawy zatrudnienia (np. o umowę na czas nieokreślony).
Bez hamulców