To tylko przykładowe propozycje, które mogą znaleźć się w planowanej nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Ogólnopolskie organizacje pracodawców i związkowe centrale przedstawiają własne pomysły na usprawnienie i wzmocnienie RDS, która w ostatnich latach traciła na znaczeniu.
- Omawialiśmy te propozycje na posiedzeniu prezydium rady i wstępnie ocenialiśmy, które z nich mogą poprzeć i związki, i pracodawcy. Daliśmy sobie jeszcze czas na dodatkowe uwagi i poprosiliśmy o stanowisko przedstawicieli rządu, aby nie pracować nad postulatami, które w praktyce nie mają żadnych szans na przyjęcie - wskazuje Andrzej Radzikowski, przewodniczący RDS, szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).